Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 126 58 184 -
16/01 kl 01 165 56 221 -
16/01 kl 02 190 56 246 -
16/01 kl 03 198 54 252 -
16/01 kl 04 190 53 243 -
16/01 kl 05 168 52 220 -
16/01 kl 06 135 49 184 -
16/01 kl 07 103 47 150 -
16/01 kl 08 82 45 127 -
16/01 kl 09 75 46 121 -
16/01 kl 10 82 42 124 -
16/01 kl 11 105 42 147 -
16/01 kl 12 139 40 179 -
16/01 kl 13 176 39 215 -
16/01 kl 14 201 37 238 -
16/01 kl 15 209 35 244 -
16/01 kl 16 202 33 235 -
16/01 kl 17 181 32 213 -
16/01 kl 18 147 29 176 -
16/01 kl 19 108 28 136 -
16/01 kl 20 76 27 103 -
16/01 kl 21 57 28 85 -
16/01 kl 22 53 29 82 -
16/01 kl 23 64 27 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 252 215 216
Laveste vannstand 92 107 82 83 91
Avvik gult nivå 5 19 -13 -50 -49
Avvik orange nivå -11 3 -29 -66 -65
Avvik rødt nivå -26 -12 -44 -81 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm