Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 176 195 184 -
16/01 kl 01 215 232 221 -
16/01 kl 02 236 255 246 -
16/01 kl 03 242 260 252 -
16/01 kl 04 228 248 243 -
16/01 kl 05 204 227 220 -
16/01 kl 06 165 193 184 -
16/01 kl 07 133 159 150 -
16/01 kl 08 104 136 127 -
16/01 kl 09 97 128 121 -
16/01 kl 10 99 130 124 -
16/01 kl 11 122 151 147 -
16/01 kl 12 156 184 179 -
16/01 kl 13 193 221 215 -
16/01 kl 14 217 244 238 -
16/01 kl 15 224 251 244 -
16/01 kl 16 218 243 235 -
16/01 kl 17 199 223 213 -
16/01 kl 18 166 188 176 -
16/01 kl 19 128 151 136 -
16/01 kl 20 94 116 103 -
16/01 kl 21 77 99 85 -
16/01 kl 22 74 96 82 -
16/01 kl 23 86 105 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 296 260 236 239
Laveste vannstand 88 102 74 55 59
Avvik gult nivå 11 31 -5 -29 -26
Avvik orange nivå -5 15 -21 -45 -42
Avvik rødt nivå -20 0 -36 -60 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm