Tid (NNT) Observert 14/01 00 13/01 12 13/01 00
16/01 kl 00 189 184 183 176
16/01 kl 01 230 221 220 213
16/01 kl 02 251 246 245 239
16/01 kl 03 255 252 249 242
16/01 kl 04 247 243 239 235
16/01 kl 05 220 220 214 211
16/01 kl 06 182 184 178 178
16/01 kl 07 148 150 143 141
16/01 kl 08 123 127 119 121
16/01 kl 09 - 121 111 113
16/01 kl 10 - 124 114 116
16/01 kl 11 - 147 136 139
16/01 kl 12 - 179 167 171
16/01 kl 13 - 215 205 209
16/01 kl 14 - 238 228 231
16/01 kl 15 - 244 234 239
16/01 kl 16 - 235 226 231
16/01 kl 17 - 213 204 209
16/01 kl 18 - 176 171 175
16/01 kl 19 - 136 132 137
16/01 kl 20 - 103 100 104
16/01 kl 21 - 85 82 86
16/01 kl 22 - 82 80 83
16/01 kl 23 - 91 91 95

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/01 00 270 284 252 215 216
Max. fra modell: 13/01 12 269 284 249 220 200
Max. fra modell: 13/01 00 265 279 242 217 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm