Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 50 69 58 -
16/01 kl 01 50 67 56 -
16/01 kl 02 46 65 56 -
16/01 kl 03 44 62 54 -
16/01 kl 04 38 58 53 -
16/01 kl 05 36 59 52 -
16/01 kl 06 30 58 49 -
16/01 kl 07 30 56 47 -
16/01 kl 08 22 54 45 -
16/01 kl 09 22 53 46 -
16/01 kl 10 17 48 42 -
16/01 kl 11 17 46 42 -
16/01 kl 12 17 45 40 -
16/01 kl 13 17 45 39 -
16/01 kl 14 16 43 37 -
16/01 kl 15 15 42 35 -
16/01 kl 16 16 41 33 -
16/01 kl 17 18 42 32 -
16/01 kl 18 19 41 29 -
16/01 kl 19 20 43 28 -
16/01 kl 20 18 40 27 -
16/01 kl 21 20 42 28 -
16/01 kl 22 21 43 29 -
16/01 kl 23 22 41 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 54 72 58 27 37
Laveste værets virkning 41 55 27 14 16
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm