Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 92 26 118 -
17/01 kl 01 128 26 154 -
17/01 kl 02 161 24 185 -
17/01 kl 03 182 26 208 -
17/01 kl 04 189 26 215 -
17/01 kl 05 182 27 209 -
17/01 kl 06 161 25 186 -
17/01 kl 07 132 23 155 -
17/01 kl 08 106 23 129 -
17/01 kl 09 88 20 108 -
17/01 kl 10 83 22 105 -
17/01 kl 11 89 19 108 -
17/01 kl 12 110 19 129 -
17/01 kl 13 140 18 158 -
17/01 kl 14 171 15 186 -
17/01 kl 15 193 17 210 -
17/01 kl 16 200 14 214 -
17/01 kl 17 194 15 209 -
17/01 kl 18 175 17 192 -
17/01 kl 19 145 18 163 -
17/01 kl 20 112 19 131 -
17/01 kl 21 84 19 103 -
17/01 kl 22 66 21 87 -
17/01 kl 23 62 21 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 252 215 216
Laveste vannstand 92 107 82 83 91
Avvik gult nivå 5 19 -13 -50 -49
Avvik orange nivå -11 3 -29 -66 -65
Avvik rødt nivå -26 -12 -44 -81 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm