Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 72 23 95 -
18/01 kl 01 96 26 122 -
18/01 kl 02 127 27 154 -
18/01 kl 03 156 30 186 -
18/01 kl 04 174 32 206 -
18/01 kl 05 181 35 216 -
18/01 kl 06 175 35 210 -
18/01 kl 07 158 36 194 -
18/01 kl 08 134 37 171 -
18/01 kl 09 111 37 148 -
18/01 kl 10 95 36 131 -
18/01 kl 11 88 36 124 -
18/01 kl 12 93 34 127 -
18/01 kl 13 110 31 141 -
18/01 kl 14 136 32 168 -
18/01 kl 15 163 28 191 -
18/01 kl 16 183 28 211 -
18/01 kl 17 191 25 216 -
18/01 kl 18 188 23 211 -
18/01 kl 19 172 21 193 -
18/01 kl 20 147 20 167 -
18/01 kl 21 118 19 137 -
18/01 kl 22 92 17 109 -
18/01 kl 23 75 16 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 252 215 216
Laveste vannstand 92 107 82 83 91
Avvik gult nivå 5 19 -13 -50 -49
Avvik orange nivå -11 3 -29 -66 -65
Avvik rødt nivå -26 -12 -44 -81 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm