Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -35 36 1 -
15/01 kl 01 9 35 44 -
15/01 kl 02 52 35 87 -
15/01 kl 03 81 35 116 -
15/01 kl 04 89 35 124 -
15/01 kl 05 76 37 113 -
15/01 kl 06 45 37 82 -
15/01 kl 07 5 37 42 -
15/01 kl 08 -33 37 4 -
15/01 kl 09 -60 37 -23 -
15/01 kl 10 -69 39 -30 -
15/01 kl 11 -56 40 -16 -
15/01 kl 12 -24 40 16 -
15/01 kl 13 17 40 57 -
15/01 kl 14 59 39 98 -
15/01 kl 15 91 36 127 -
15/01 kl 16 103 34 137 -
15/01 kl 17 93 33 126 -
15/01 kl 18 64 33 97 -
15/01 kl 19 23 32 55 -
15/01 kl 20 -21 31 10 -
15/01 kl 21 -59 30 -29 -
15/01 kl 22 -81 29 -52 -
15/01 kl 23 -83 28 -55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 137 119 98 88
Laveste vannstand -54 -55 -47 -46 -60
Avvik gult nivå -12 -12 -30 -51 -61
Avvik orange nivå -31 -31 -49 -70 -80
Avvik rødt nivå -47 -47 -65 -86 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm