Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 178 34 212 208
14/01 kl 02 211 33 244 242
14/01 kl 03 224 32 256 256
14/01 kl 04 215 31 246 246
14/01 kl 05 185 29 214 215
14/01 kl 06 143 28 171 171
14/01 kl 07 102 27 129 129
14/01 kl 08 69 25 94 95
14/01 kl 09 55 25 80 80
14/01 kl 10 64 26 90 88
14/01 kl 11 95 27 122 120
14/01 kl 12 138 27 165 162
14/01 kl 13 183 29 212 208
14/01 kl 14 220 29 249 245
14/01 kl 15 237 30 267 -
14/01 kl 16 231 31 262 -
14/01 kl 17 204 32 236 -
14/01 kl 18 162 33 195 -
14/01 kl 19 115 33 148 -
14/01 kl 20 73 34 107 -
14/01 kl 21 46 35 81 -
14/01 kl 22 41 35 76 -
14/01 kl 23 58 36 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 267 249 228 218
Laveste vannstand 76 75 83 84 70
Avvik gult nivå -12 -12 -30 -51 -61
Avvik orange nivå -31 -31 -49 -70 -80
Avvik rødt nivå -47 -47 -65 -86 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm