Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 95 36 131 -
15/01 kl 01 139 35 174 -
15/01 kl 02 182 35 217 -
15/01 kl 03 211 35 246 -
15/01 kl 04 219 35 254 -
15/01 kl 05 206 37 243 -
15/01 kl 06 175 37 212 -
15/01 kl 07 135 37 172 -
15/01 kl 08 97 37 134 -
15/01 kl 09 70 37 107 -
15/01 kl 10 61 39 100 -
15/01 kl 11 74 40 114 -
15/01 kl 12 106 40 146 -
15/01 kl 13 147 40 187 -
15/01 kl 14 189 39 228 -
15/01 kl 15 221 36 257 -
15/01 kl 16 233 34 267 -
15/01 kl 17 223 33 256 -
15/01 kl 18 194 33 227 -
15/01 kl 19 153 32 185 -
15/01 kl 20 109 31 140 -
15/01 kl 21 71 30 101 -
15/01 kl 22 49 29 78 -
15/01 kl 23 47 28 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 267 249 228 218
Laveste vannstand 76 75 83 84 70
Avvik gult nivå -12 -12 -30 -51 -61
Avvik orange nivå -31 -31 -49 -70 -80
Avvik rødt nivå -47 -47 -65 -86 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm