Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 127 133 131 -
15/01 kl 01 171 177 174 -
15/01 kl 02 214 220 217 -
15/01 kl 03 243 250 246 -
15/01 kl 04 250 257 254 -
15/01 kl 05 237 245 243 -
15/01 kl 06 207 215 212 -
15/01 kl 07 169 176 172 -
15/01 kl 08 131 140 134 -
15/01 kl 09 103 112 107 -
15/01 kl 10 95 104 100 -
15/01 kl 11 109 118 114 -
15/01 kl 12 141 149 146 -
15/01 kl 13 182 190 187 -
15/01 kl 14 222 230 228 -
15/01 kl 15 252 260 257 -
15/01 kl 16 262 271 267 -
15/01 kl 17 251 260 256 -
15/01 kl 18 221 231 227 -
15/01 kl 19 179 189 185 -
15/01 kl 20 133 143 140 -
15/01 kl 21 95 105 101 -
15/01 kl 22 73 83 78 -
15/01 kl 23 70 81 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 271 262 241 233
Laveste vannstand 71 70 71 71 61
Avvik gult nivå -12 -8 -17 -38 -46
Avvik orange nivå -31 -27 -36 -57 -65
Avvik rødt nivå -47 -43 -52 -73 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm