Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 32 38 36 -
15/01 kl 01 32 38 35 -
15/01 kl 02 32 38 35 -
15/01 kl 03 32 39 35 -
15/01 kl 04 31 38 35 -
15/01 kl 05 31 39 37 -
15/01 kl 06 32 40 37 -
15/01 kl 07 34 41 37 -
15/01 kl 08 34 43 37 -
15/01 kl 09 33 42 37 -
15/01 kl 10 34 43 39 -
15/01 kl 11 35 44 40 -
15/01 kl 12 35 43 40 -
15/01 kl 13 35 43 40 -
15/01 kl 14 33 41 39 -
15/01 kl 15 31 39 36 -
15/01 kl 16 29 38 34 -
15/01 kl 17 28 37 33 -
15/01 kl 18 27 37 33 -
15/01 kl 19 26 36 32 -
15/01 kl 20 24 34 31 -
15/01 kl 21 24 34 30 -
15/01 kl 22 24 34 29 -
15/01 kl 23 23 34 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 36 40 27 30 17
Laveste værets virkning 25 28 24 4 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm