Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 67 27 94 -
16/01 kl 01 102 27 129 -
16/01 kl 02 143 26 169 -
16/01 kl 03 181 26 207 -
16/01 kl 04 206 26 232 -
16/01 kl 05 211 26 237 -
16/01 kl 06 196 26 222 -
16/01 kl 07 167 25 192 -
16/01 kl 08 131 25 156 -
16/01 kl 09 98 25 123 -
16/01 kl 10 75 24 99 -
16/01 kl 11 70 24 94 -
16/01 kl 12 85 24 109 -
16/01 kl 13 115 24 139 -
16/01 kl 14 153 25 178 -
16/01 kl 15 190 25 215 -
16/01 kl 16 216 26 242 -
16/01 kl 17 224 25 249 -
16/01 kl 18 214 25 239 -
16/01 kl 19 186 25 211 -
16/01 kl 20 148 25 173 -
16/01 kl 21 108 26 134 -
16/01 kl 22 75 26 101 -
16/01 kl 23 56 27 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 267 249 228 218
Laveste vannstand 76 75 83 84 70
Avvik gult nivå -12 -12 -30 -51 -61
Avvik orange nivå -31 -31 -49 -70 -80
Avvik rødt nivå -47 -47 -65 -86 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm