Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 56 28 84 -
17/01 kl 01 75 29 104 -
17/01 kl 02 107 30 137 -
17/01 kl 03 144 30 174 -
17/01 kl 04 177 29 206 -
17/01 kl 05 198 29 227 -
17/01 kl 06 201 27 228 -
17/01 kl 07 188 26 214 -
17/01 kl 08 162 23 185 -
17/01 kl 09 130 20 150 -
17/01 kl 10 102 17 119 -
17/01 kl 11 83 15 98 -
17/01 kl 12 80 13 93 -
17/01 kl 13 93 12 105 -
17/01 kl 14 120 11 131 -
17/01 kl 15 152 9 161 -
17/01 kl 16 184 8 192 -
17/01 kl 17 207 6 213 -
17/01 kl 18 214 5 219 -
17/01 kl 19 204 4 208 -
17/01 kl 20 180 4 184 -
17/01 kl 21 146 4 150 -
17/01 kl 22 111 5 116 -
17/01 kl 23 82 4 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 267 249 228 218
Laveste vannstand 76 75 83 84 70
Avvik gult nivå -12 -12 -30 -51 -61
Avvik orange nivå -31 -31 -49 -70 -80
Avvik rødt nivå -47 -47 -65 -86 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm