Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 66 4 70 -
18/01 kl 01 66 4 70 -
18/01 kl 02 82 4 86 -
18/01 kl 03 110 5 115 -
18/01 kl 04 142 6 148 -
18/01 kl 05 171 7 178 -
18/01 kl 06 189 9 198 -
18/01 kl 07 193 10 203 -
18/01 kl 08 183 11 194 -
18/01 kl 09 161 13 174 -
18/01 kl 10 134 13 147 -
18/01 kl 11 109 14 123 -
18/01 kl 12 92 16 108 -
18/01 kl 13 87 16 103 -
18/01 kl 14 97 16 113 -
18/01 kl 15 119 17 136 -
18/01 kl 16 147 16 163 -
18/01 kl 17 176 16 192 -
18/01 kl 18 196 15 211 -
18/01 kl 19 204 14 218 -
18/01 kl 20 197 14 211 -
18/01 kl 21 177 13 190 -
18/01 kl 22 148 13 161 -
18/01 kl 23 118 13 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 267 249 228 218
Laveste vannstand 76 75 83 84 70
Avvik gult nivå -12 -12 -30 -51 -61
Avvik orange nivå -31 -31 -49 -70 -80
Avvik rødt nivå -47 -47 -65 -86 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm