Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 -29 18 -11 -
18/01 kl 01 -12 19 7 -
18/01 kl 02 7 22 29 -
18/01 kl 03 27 23 50 -
18/01 kl 04 41 23 64 -
18/01 kl 05 44 24 68 -
18/01 kl 06 35 25 60 -
18/01 kl 07 17 26 43 -
18/01 kl 08 -1 27 26 -
18/01 kl 09 -16 27 11 -
18/01 kl 10 -25 26 1 -
18/01 kl 11 -26 26 0 -
18/01 kl 12 -18 26 8 -
18/01 kl 13 -4 25 21 -
18/01 kl 14 12 24 36 -
18/01 kl 15 29 24 53 -
18/01 kl 16 44 22 66 -
18/01 kl 17 51 18 69 -
18/01 kl 18 46 16 62 -
18/01 kl 19 31 14 45 -
18/01 kl 20 11 12 23 -
18/01 kl 21 -8 10 2 -
18/01 kl 22 -25 7 -18 -
18/01 kl 23 -34 3 -31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 134 99 70 69
Laveste vannstand -7 -4 -24 -25 -31
Avvik gult nivå 5 26 -9 -38 -39
Avvik orange nivå -7 14 -21 -50 -51
Avvik rødt nivå -26 -5 -40 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm