Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 157 41 198 201
14/01 kl 02 151 42 193 191
14/01 kl 03 131 42 173 176
14/01 kl 04 102 41 143 147
14/01 kl 05 72 41 113 118
14/01 kl 06 49 43 92 98
14/01 kl 07 41 43 84 88
14/01 kl 08 49 43 92 93
14/01 kl 09 70 42 112 114
14/01 kl 10 95 42 137 135
14/01 kl 11 123 42 165 163
14/01 kl 12 147 40 187 187
14/01 kl 13 161 41 202 198
14/01 kl 14 160 44 204 195
14/01 kl 15 143 44 187 -
14/01 kl 16 115 45 160 -
14/01 kl 17 83 45 128 -
14/01 kl 18 54 47 101 -
14/01 kl 19 36 48 84 -
14/01 kl 20 34 50 84 -
14/01 kl 21 47 53 100 -
14/01 kl 22 70 54 124 -
14/01 kl 23 96 58 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 204 225 190 161 160
Laveste vannstand 84 87 67 66 60
Avvik gult nivå 5 26 -9 -38 -39
Avvik orange nivå -7 14 -21 -50 -51
Avvik rødt nivå -26 -5 -40 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm