Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 124 64 188 -
15/01 kl 01 145 71 216 -
15/01 kl 02 153 72 225 -
15/01 kl 03 145 71 216 -
15/01 kl 04 124 68 192 -
15/01 kl 05 95 67 162 -
15/01 kl 06 68 72 140 -
15/01 kl 07 50 75 125 -
15/01 kl 08 46 76 122 -
15/01 kl 09 57 74 131 -
15/01 kl 10 78 70 148 -
15/01 kl 11 102 65 167 -
15/01 kl 12 127 62 189 -
15/01 kl 13 148 62 210 -
15/01 kl 14 158 61 219 -
15/01 kl 15 155 61 216 -
15/01 kl 16 136 59 195 -
15/01 kl 17 108 57 165 -
15/01 kl 18 78 55 133 -
15/01 kl 19 53 53 106 -
15/01 kl 20 39 50 89 -
15/01 kl 21 40 47 87 -
15/01 kl 22 53 46 99 -
15/01 kl 23 74 46 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 204 225 190 161 160
Laveste vannstand 84 87 67 66 60
Avvik gult nivå 5 26 -9 -38 -39
Avvik orange nivå -7 14 -21 -50 -51
Avvik rødt nivå -26 -5 -40 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm