Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 99 45 144 -
16/01 kl 01 124 45 169 -
16/01 kl 02 142 43 185 -
16/01 kl 03 148 42 190 -
16/01 kl 04 138 40 178 -
16/01 kl 05 116 39 155 -
16/01 kl 06 90 37 127 -
16/01 kl 07 67 35 102 -
16/01 kl 08 54 35 89 -
16/01 kl 09 53 33 86 -
16/01 kl 10 65 31 96 -
16/01 kl 11 84 31 115 -
16/01 kl 12 106 31 137 -
16/01 kl 13 128 30 158 -
16/01 kl 14 145 28 173 -
16/01 kl 15 154 26 180 -
16/01 kl 16 148 23 171 -
16/01 kl 17 129 20 149 -
16/01 kl 18 103 19 122 -
16/01 kl 19 76 19 95 -
16/01 kl 20 55 21 76 -
16/01 kl 21 44 23 67 -
16/01 kl 22 46 22 68 -
16/01 kl 23 58 21 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 204 225 190 161 160
Laveste vannstand 84 87 67 66 60
Avvik gult nivå 5 26 -9 -38 -39
Avvik orange nivå -7 14 -21 -50 -51
Avvik rødt nivå -26 -5 -40 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm