Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 78 19 97 -
17/01 kl 01 99 20 119 -
17/01 kl 02 121 20 141 -
17/01 kl 03 137 20 157 -
17/01 kl 04 141 20 161 -
17/01 kl 05 131 18 149 -
17/01 kl 06 111 15 126 -
17/01 kl 07 89 12 101 -
17/01 kl 08 70 11 81 -
17/01 kl 09 60 11 71 -
17/01 kl 10 60 12 72 -
17/01 kl 11 70 10 80 -
17/01 kl 12 87 8 95 -
17/01 kl 13 106 8 114 -
17/01 kl 14 125 6 131 -
17/01 kl 15 141 6 147 -
17/01 kl 16 148 10 158 -
17/01 kl 17 142 12 154 -
17/01 kl 18 124 13 137 -
17/01 kl 19 100 14 114 -
17/01 kl 20 78 13 91 -
17/01 kl 21 60 14 74 -
17/01 kl 22 51 15 66 -
17/01 kl 23 52 16 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 204 225 190 161 160
Laveste vannstand 84 87 67 66 60
Avvik gult nivå 5 26 -9 -38 -39
Avvik orange nivå -7 14 -21 -50 -51
Avvik rødt nivå -26 -5 -40 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm