Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 62 18 80 -
18/01 kl 01 79 19 98 -
18/01 kl 02 98 22 120 -
18/01 kl 03 118 23 141 -
18/01 kl 04 132 23 155 -
18/01 kl 05 135 24 159 -
18/01 kl 06 126 25 151 -
18/01 kl 07 108 26 134 -
18/01 kl 08 90 27 117 -
18/01 kl 09 75 27 102 -
18/01 kl 10 66 26 92 -
18/01 kl 11 65 26 91 -
18/01 kl 12 73 26 99 -
18/01 kl 13 87 25 112 -
18/01 kl 14 103 24 127 -
18/01 kl 15 120 24 144 -
18/01 kl 16 135 22 157 -
18/01 kl 17 142 18 160 -
18/01 kl 18 137 16 153 -
18/01 kl 19 122 14 136 -
18/01 kl 20 102 12 114 -
18/01 kl 21 83 10 93 -
18/01 kl 22 66 7 73 -
18/01 kl 23 57 3 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 204 225 190 161 160
Laveste vannstand 84 87 67 66 60
Avvik gult nivå 5 26 -9 -38 -39
Avvik orange nivå -7 14 -21 -50 -51
Avvik rødt nivå -26 -5 -40 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm