Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/01 kl 00 61 88 80 -
18/01 kl 01 79 107 98 -
18/01 kl 02 98 128 120 -
18/01 kl 03 120 150 141 -
18/01 kl 04 134 165 155 -
18/01 kl 05 137 171 159 -
18/01 kl 06 129 165 151 -
18/01 kl 07 112 149 134 -
18/01 kl 08 94 133 117 -
18/01 kl 09 79 119 102 -
18/01 kl 10 70 109 92 -
18/01 kl 11 68 108 91 -
18/01 kl 12 75 115 99 -
18/01 kl 13 90 128 112 -
18/01 kl 14 105 143 127 -
18/01 kl 15 121 159 144 -
18/01 kl 16 135 173 157 -
18/01 kl 17 138 178 160 -
18/01 kl 18 130 172 153 -
18/01 kl 19 113 155 136 -
18/01 kl 20 93 135 114 -
18/01 kl 21 71 114 93 -
18/01 kl 22 51 93 73 -
18/01 kl 23 39 79 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 228 194 169 178
Laveste vannstand 80 86 61 49 39
Avvik gult nivå 7 29 -5 -30 -21
Avvik orange nivå -5 17 -17 -42 -33
Avvik rødt nivå -24 -2 -36 -61 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm