Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/01 kl 00 -1 26 18 -
18/01 kl 01 0 28 19 -
18/01 kl 02 0 30 22 -
18/01 kl 03 2 32 23 -
18/01 kl 04 2 33 23 -
18/01 kl 05 2 36 24 -
18/01 kl 06 3 39 25 -
18/01 kl 07 4 41 26 -
18/01 kl 08 4 43 27 -
18/01 kl 09 4 44 27 -
18/01 kl 10 4 43 26 -
18/01 kl 11 3 43 26 -
18/01 kl 12 2 42 26 -
18/01 kl 13 3 41 25 -
18/01 kl 14 2 40 24 -
18/01 kl 15 1 39 24 -
18/01 kl 16 0 38 22 -
18/01 kl 17 -4 36 18 -
18/01 kl 18 -7 35 16 -
18/01 kl 19 -9 33 14 -
18/01 kl 20 -9 33 12 -
18/01 kl 21 -12 31 10 -
18/01 kl 22 -15 27 7 -
18/01 kl 23 -18 22 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 76 45 20 27
Laveste værets virkning 40 46 19 6 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm