Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 246 30 276 278
14/01 kl 02 284 29 313 316
14/01 kl 03 289 29 318 323
14/01 kl 04 260 29 289 300
14/01 kl 05 209 27 236 249
14/01 kl 06 153 24 177 185
14/01 kl 07 104 24 128 133
14/01 kl 08 75 25 100 101
14/01 kl 09 69 29 98 99
14/01 kl 10 90 31 121 126
14/01 kl 11 134 32 166 172
14/01 kl 12 194 32 226 229
14/01 kl 13 255 33 288 285
14/01 kl 14 300 36 336 327
14/01 kl 15 313 38 351 -
14/01 kl 16 292 41 333 -
14/01 kl 17 243 42 285 -
14/01 kl 18 182 45 227 -
14/01 kl 19 124 46 170 -
14/01 kl 20 80 47 127 -
14/01 kl 21 56 50 106 -
14/01 kl 22 58 53 111 -
14/01 kl 23 86 54 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 351 345 334 283 301
Laveste vannstand 98 102 110 105 90
Avvik gult nivå -5 -11 -22 -73 -55
Avvik orange nivå -24 -30 -41 -92 -74
Avvik rødt nivå -44 -50 -61 -112 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm