Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 136 55 191 -
15/01 kl 01 196 54 250 -
15/01 kl 02 251 52 303 -
15/01 kl 03 282 52 334 -
15/01 kl 04 280 54 334 -
15/01 kl 05 247 55 302 -
15/01 kl 06 197 55 252 -
15/01 kl 07 145 51 196 -
15/01 kl 08 103 47 150 -
15/01 kl 09 80 44 124 -
15/01 kl 10 80 48 128 -
15/01 kl 11 104 53 157 -
15/01 kl 12 149 54 203 -
15/01 kl 13 206 48 254 -
15/01 kl 14 262 43 305 -
15/01 kl 15 298 40 338 -
15/01 kl 16 304 41 345 -
15/01 kl 17 278 44 322 -
15/01 kl 18 228 44 272 -
15/01 kl 19 170 42 212 -
15/01 kl 20 119 40 159 -
15/01 kl 21 80 41 121 -
15/01 kl 22 61 41 102 -
15/01 kl 23 66 41 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 351 345 334 283 301
Laveste vannstand 98 102 110 105 90
Avvik gult nivå -5 -11 -22 -73 -55
Avvik orange nivå -24 -30 -41 -92 -74
Avvik rødt nivå -44 -50 -61 -112 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm