Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 95 41 136 -
16/01 kl 01 144 40 184 -
16/01 kl 02 200 40 240 -
16/01 kl 03 249 41 290 -
16/01 kl 04 273 43 316 -
16/01 kl 05 267 43 310 -
16/01 kl 06 234 42 276 -
16/01 kl 07 188 42 230 -
16/01 kl 08 144 42 186 -
16/01 kl 09 109 42 151 -
16/01 kl 10 92 42 134 -
16/01 kl 11 94 42 136 -
16/01 kl 12 118 42 160 -
16/01 kl 13 160 43 203 -
16/01 kl 14 212 44 256 -
16/01 kl 15 260 45 305 -
16/01 kl 16 290 44 334 -
16/01 kl 17 290 43 333 -
16/01 kl 18 262 44 306 -
16/01 kl 19 216 43 259 -
16/01 kl 20 165 42 207 -
16/01 kl 21 119 42 161 -
16/01 kl 22 86 41 127 -
16/01 kl 23 70 40 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 351 345 334 283 301
Laveste vannstand 98 102 110 105 90
Avvik gult nivå -5 -11 -22 -73 -55
Avvik orange nivå -24 -30 -41 -92 -74
Avvik rødt nivå -44 -50 -61 -112 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm