Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 76 39 115 -
17/01 kl 01 104 38 142 -
17/01 kl 02 149 35 184 -
17/01 kl 03 200 31 231 -
17/01 kl 04 242 26 268 -
17/01 kl 05 261 22 283 -
17/01 kl 06 254 19 273 -
17/01 kl 07 225 17 242 -
17/01 kl 08 185 13 198 -
17/01 kl 09 149 6 155 -
17/01 kl 10 120 2 122 -
17/01 kl 11 105 1 106 -
17/01 kl 12 107 3 110 -
17/01 kl 13 128 5 133 -
17/01 kl 14 165 4 169 -
17/01 kl 15 210 1 211 -
17/01 kl 16 252 1 253 -
17/01 kl 17 276 3 279 -
17/01 kl 18 274 4 278 -
17/01 kl 19 249 5 254 -
17/01 kl 20 209 6 215 -
17/01 kl 21 165 7 172 -
17/01 kl 22 125 8 133 -
17/01 kl 23 95 10 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 351 345 334 283 301
Laveste vannstand 98 102 110 105 90
Avvik gult nivå -5 -11 -22 -73 -55
Avvik orange nivå -24 -30 -41 -92 -74
Avvik rødt nivå -44 -50 -61 -112 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm