Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 81 9 90 -
18/01 kl 01 85 9 94 -
18/01 kl 02 110 11 121 -
18/01 kl 03 150 12 162 -
18/01 kl 04 195 16 211 -
18/01 kl 05 233 18 251 -
18/01 kl 06 250 19 269 -
18/01 kl 07 244 21 265 -
18/01 kl 08 221 24 245 -
18/01 kl 09 189 27 216 -
18/01 kl 10 158 29 187 -
18/01 kl 11 133 32 165 -
18/01 kl 12 118 35 153 -
18/01 kl 13 116 37 153 -
18/01 kl 14 132 39 171 -
18/01 kl 15 163 41 204 -
18/01 kl 16 202 41 243 -
18/01 kl 17 239 41 280 -
18/01 kl 18 260 41 301 -
18/01 kl 19 260 40 300 -
18/01 kl 20 240 38 278 -
18/01 kl 21 206 37 243 -
18/01 kl 22 168 35 203 -
18/01 kl 23 133 31 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 351 345 334 283 301
Laveste vannstand 98 102 110 105 90
Avvik gult nivå -5 -11 -22 -73 -55
Avvik orange nivå -24 -30 -41 -92 -74
Avvik rødt nivå -44 -50 -61 -112 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm