Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 183 36 219 211
14/01 kl 02 220 33 253 249
14/01 kl 03 235 33 268 263
14/01 kl 04 225 32 257 253
14/01 kl 05 194 28 222 223
14/01 kl 06 150 27 177 176
14/01 kl 07 107 27 134 130
14/01 kl 08 72 24 96 97
14/01 kl 09 56 24 80 79
14/01 kl 10 63 28 91 85
14/01 kl 11 94 26 120 119
14/01 kl 12 139 28 167 165
14/01 kl 13 187 29 216 211
14/01 kl 14 227 30 257 252
14/01 kl 15 247 30 277 -
14/01 kl 16 242 31 273 -
14/01 kl 17 214 32 246 -
14/01 kl 18 170 33 203 -
14/01 kl 19 121 32 153 -
14/01 kl 20 77 33 110 -
14/01 kl 21 48 34 82 -
14/01 kl 22 41 32 73 -
14/01 kl 23 59 36 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 278 258 237 225
Laveste vannstand 73 77 85 87 71
Avvik gult nivå -6 -5 -25 -46 -58
Avvik orange nivå -21 -20 -40 -61 -73
Avvik rødt nivå -38 -37 -57 -78 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm