Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 97 36 133 -
15/01 kl 01 143 33 176 -
15/01 kl 02 188 35 223 -
15/01 kl 03 219 35 254 -
15/01 kl 04 229 35 264 -
15/01 kl 05 215 37 252 -
15/01 kl 06 184 37 221 -
15/01 kl 07 142 37 179 -
15/01 kl 08 102 37 139 -
15/01 kl 09 73 34 107 -
15/01 kl 10 62 37 99 -
15/01 kl 11 74 41 115 -
15/01 kl 12 106 40 146 -
15/01 kl 13 149 42 191 -
15/01 kl 14 194 38 232 -
15/01 kl 15 228 36 264 -
15/01 kl 16 242 36 278 -
15/01 kl 17 233 34 267 -
15/01 kl 18 203 34 237 -
15/01 kl 19 161 35 196 -
15/01 kl 20 115 32 147 -
15/01 kl 21 75 32 107 -
15/01 kl 22 51 30 81 -
15/01 kl 23 48 29 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 278 258 237 225
Laveste vannstand 73 77 85 87 71
Avvik gult nivå -6 -5 -25 -46 -58
Avvik orange nivå -21 -20 -40 -61 -73
Avvik rødt nivå -38 -37 -57 -78 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm