Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 68 28 96 -
16/01 kl 01 105 27 132 -
16/01 kl 02 147 26 173 -
16/01 kl 03 188 26 214 -
16/01 kl 04 214 26 240 -
16/01 kl 05 220 26 246 -
16/01 kl 06 205 25 230 -
16/01 kl 07 175 24 199 -
16/01 kl 08 137 24 161 -
16/01 kl 09 102 24 126 -
16/01 kl 10 78 23 101 -
16/01 kl 11 71 22 93 -
16/01 kl 12 85 23 108 -
16/01 kl 13 116 24 140 -
16/01 kl 14 155 23 178 -
16/01 kl 15 194 25 219 -
16/01 kl 16 223 25 248 -
16/01 kl 17 233 25 258 -
16/01 kl 18 222 26 248 -
16/01 kl 19 194 25 219 -
16/01 kl 20 155 25 180 -
16/01 kl 21 114 27 141 -
16/01 kl 22 79 26 105 -
16/01 kl 23 59 26 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 278 258 237 225
Laveste vannstand 73 77 85 87 71
Avvik gult nivå -6 -5 -25 -46 -58
Avvik orange nivå -21 -20 -40 -61 -73
Avvik rødt nivå -38 -37 -57 -78 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm