Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 58 29 87 -
17/01 kl 01 77 28 105 -
17/01 kl 02 110 30 140 -
17/01 kl 03 148 30 178 -
17/01 kl 04 183 28 211 -
17/01 kl 05 206 29 235 -
17/01 kl 06 210 27 237 -
17/01 kl 07 196 26 222 -
17/01 kl 08 169 26 195 -
17/01 kl 09 136 20 156 -
17/01 kl 10 106 19 125 -
17/01 kl 11 86 17 103 -
17/01 kl 12 81 13 94 -
17/01 kl 13 94 15 109 -
17/01 kl 14 121 13 134 -
17/01 kl 15 155 9 164 -
17/01 kl 16 189 10 199 -
17/01 kl 17 214 8 222 -
17/01 kl 18 222 4 226 -
17/01 kl 19 212 5 217 -
17/01 kl 20 188 4 192 -
17/01 kl 21 153 4 157 -
17/01 kl 22 117 5 122 -
17/01 kl 23 87 4 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 278 258 237 225
Laveste vannstand 73 77 85 87 71
Avvik gult nivå -6 -5 -25 -46 -58
Avvik orange nivå -21 -20 -40 -61 -73
Avvik rødt nivå -38 -37 -57 -78 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm