Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 69 3 72 -
18/01 kl 01 68 3 71 -
18/01 kl 02 84 2 86 -
18/01 kl 03 113 4 117 -
18/01 kl 04 146 5 151 -
18/01 kl 05 177 4 181 -
18/01 kl 06 197 8 205 -
18/01 kl 07 201 8 209 -
18/01 kl 08 190 8 198 -
18/01 kl 09 168 12 180 -
18/01 kl 10 140 11 151 -
18/01 kl 11 113 10 123 -
18/01 kl 12 95 15 110 -
18/01 kl 13 89 13 102 -
18/01 kl 14 98 13 111 -
18/01 kl 15 121 17 138 -
18/01 kl 16 150 14 164 -
18/01 kl 17 180 15 195 -
18/01 kl 18 203 16 219 -
18/01 kl 19 212 13 225 -
18/01 kl 20 205 16 221 -
18/01 kl 21 185 14 199 -
18/01 kl 22 155 13 168 -
18/01 kl 23 123 16 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 278 258 237 225
Laveste vannstand 73 77 85 87 71
Avvik gult nivå -6 -5 -25 -46 -58
Avvik orange nivå -21 -20 -40 -61 -73
Avvik rødt nivå -38 -37 -57 -78 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm