Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 253 36 289 295
14/01 kl 02 257 39 296 297
14/01 kl 03 233 39 272 277
14/01 kl 04 189 36 225 230
14/01 kl 05 140 33 173 178
14/01 kl 06 95 34 129 133
14/01 kl 07 68 38 106 105
14/01 kl 08 64 41 105 106
14/01 kl 09 83 42 125 127
14/01 kl 10 121 40 161 164
14/01 kl 11 172 43 215 215
14/01 kl 12 226 41 267 263
14/01 kl 13 264 42 306 304
14/01 kl 14 274 46 320 314
14/01 kl 15 254 47 301 -
14/01 kl 16 212 49 261 -
14/01 kl 17 158 45 203 -
14/01 kl 18 106 46 152 -
14/01 kl 19 65 48 113 -
14/01 kl 20 46 48 94 -
14/01 kl 21 50 49 99 -
14/01 kl 22 77 50 127 -
14/01 kl 23 121 48 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 320 316 291 254 261
Laveste vannstand 94 101 88 86 92
Avvik gult nivå 8 4 -21 -58 -51
Avvik orange nivå -7 -11 -36 -73 -66
Avvik rødt nivå -25 -29 -54 -91 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm