Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 175 47 222 -
15/01 kl 01 224 49 273 -
15/01 kl 02 251 50 301 -
15/01 kl 03 249 53 302 -
15/01 kl 04 221 57 278 -
15/01 kl 05 178 54 232 -
15/01 kl 06 131 53 184 -
15/01 kl 07 92 51 143 -
15/01 kl 08 72 55 127 -
15/01 kl 09 73 58 131 -
15/01 kl 10 94 56 150 -
15/01 kl 11 133 59 192 -
15/01 kl 12 182 56 238 -
15/01 kl 13 231 53 284 -
15/01 kl 14 262 51 313 -
15/01 kl 15 266 50 316 -
15/01 kl 16 242 52 294 -
15/01 kl 17 200 53 253 -
15/01 kl 18 149 53 202 -
15/01 kl 19 102 53 155 -
15/01 kl 20 67 50 117 -
15/01 kl 21 52 49 101 -
15/01 kl 22 59 51 110 -
15/01 kl 23 86 51 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 320 316 291 254 261
Laveste vannstand 94 101 88 86 92
Avvik gult nivå 8 4 -21 -58 -51
Avvik orange nivå -7 -11 -36 -73 -66
Avvik rødt nivå -25 -29 -54 -91 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm