Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 130 49 179 -
16/01 kl 01 180 49 229 -
16/01 kl 02 223 49 272 -
16/01 kl 03 243 47 290 -
16/01 kl 04 237 49 286 -
16/01 kl 05 209 49 258 -
16/01 kl 06 169 49 218 -
16/01 kl 07 128 46 174 -
16/01 kl 08 96 43 139 -
16/01 kl 09 80 44 124 -
16/01 kl 10 83 44 127 -
16/01 kl 11 104 43 147 -
16/01 kl 12 141 42 183 -
16/01 kl 13 186 39 225 -
16/01 kl 14 229 37 266 -
16/01 kl 15 254 37 291 -
16/01 kl 16 254 37 291 -
16/01 kl 17 230 35 265 -
16/01 kl 18 191 31 222 -
16/01 kl 19 146 28 174 -
16/01 kl 20 104 26 130 -
16/01 kl 21 75 27 102 -
16/01 kl 22 62 26 88 -
16/01 kl 23 69 26 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 320 316 291 254 261
Laveste vannstand 94 101 88 86 92
Avvik gult nivå 8 4 -21 -58 -51
Avvik orange nivå -7 -11 -36 -73 -66
Avvik rødt nivå -25 -29 -54 -91 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm