Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 94 25 119 -
17/01 kl 01 135 21 156 -
17/01 kl 02 180 19 199 -
17/01 kl 03 217 19 236 -
17/01 kl 04 233 21 254 -
17/01 kl 05 225 19 244 -
17/01 kl 06 199 19 218 -
17/01 kl 07 164 17 181 -
17/01 kl 08 130 15 145 -
17/01 kl 09 103 14 117 -
17/01 kl 10 90 15 105 -
17/01 kl 11 93 17 110 -
17/01 kl 12 111 15 126 -
17/01 kl 13 144 13 157 -
17/01 kl 14 184 15 199 -
17/01 kl 15 221 12 233 -
17/01 kl 16 242 11 253 -
17/01 kl 17 241 13 254 -
17/01 kl 18 220 11 231 -
17/01 kl 19 186 14 200 -
17/01 kl 20 147 12 159 -
17/01 kl 21 111 12 123 -
17/01 kl 22 85 12 97 -
17/01 kl 23 73 13 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 320 316 291 254 261
Laveste vannstand 94 101 88 86 92
Avvik gult nivå 8 4 -21 -58 -51
Avvik orange nivå -7 -11 -36 -73 -66
Avvik rødt nivå -25 -29 -54 -91 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm