Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 79 13 92 -
18/01 kl 01 101 14 115 -
18/01 kl 02 137 17 154 -
18/01 kl 03 176 19 195 -
18/01 kl 04 208 22 230 -
18/01 kl 05 222 25 247 -
18/01 kl 06 216 26 242 -
18/01 kl 07 195 29 224 -
18/01 kl 08 166 30 196 -
18/01 kl 09 137 32 169 -
18/01 kl 10 112 36 148 -
18/01 kl 11 99 36 135 -
18/01 kl 12 99 35 134 -
18/01 kl 13 113 38 151 -
18/01 kl 14 141 36 177 -
18/01 kl 15 176 36 212 -
18/01 kl 16 210 35 245 -
18/01 kl 17 230 31 261 -
18/01 kl 18 231 30 261 -
18/01 kl 19 214 28 242 -
18/01 kl 20 186 25 211 -
18/01 kl 21 152 26 178 -
18/01 kl 22 120 23 143 -
18/01 kl 23 95 21 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 320 316 291 254 261
Laveste vannstand 94 101 88 86 92
Avvik gult nivå 8 4 -21 -58 -51
Avvik orange nivå -7 -11 -36 -73 -66
Avvik rødt nivå -25 -29 -54 -91 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm