Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 156 31 187 181
14/01 kl 02 218 30 248 241
14/01 kl 03 266 29 295 290
14/01 kl 04 287 29 316 312
14/01 kl 05 280 27 307 304
14/01 kl 06 249 23 272 272
14/01 kl 07 200 19 219 219
14/01 kl 08 143 17 160 159
14/01 kl 09 93 17 110 111
14/01 kl 10 67 14 81 83
14/01 kl 11 70 17 87 84
14/01 kl 12 102 17 119 114
14/01 kl 13 156 18 174 168
14/01 kl 14 218 18 236 230
14/01 kl 15 272 18 290 -
14/01 kl 16 301 20 321 -
14/01 kl 17 300 17 317 -
14/01 kl 18 273 21 294 -
14/01 kl 19 226 22 248 -
14/01 kl 20 166 24 190 -
14/01 kl 21 106 22 128 -
14/01 kl 22 64 24 88 -
14/01 kl 23 50 23 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 319 300 279 262
Laveste vannstand 73 85 75 81 70
Avvik gult nivå -19 -21 -40 -61 -78
Avvik orange nivå -35 -37 -56 -77 -94
Avvik rødt nivå -48 -50 -69 -90 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm