Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 66 25 91 -
15/01 kl 01 107 26 133 -
15/01 kl 02 167 27 194 -
15/01 kl 03 225 26 251 -
15/01 kl 04 267 27 294 -
15/01 kl 05 283 28 311 -
15/01 kl 06 272 29 301 -
15/01 kl 07 239 31 270 -
15/01 kl 08 190 31 221 -
15/01 kl 09 137 30 167 -
15/01 kl 10 93 27 120 -
15/01 kl 11 73 31 104 -
15/01 kl 12 82 31 113 -
15/01 kl 13 116 34 150 -
15/01 kl 14 168 32 200 -
15/01 kl 15 227 31 258 -
15/01 kl 16 274 29 303 -
15/01 kl 17 295 24 319 -
15/01 kl 18 290 24 314 -
15/01 kl 19 262 20 282 -
15/01 kl 20 214 23 237 -
15/01 kl 21 157 22 179 -
15/01 kl 22 102 23 125 -
15/01 kl 23 66 19 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 319 300 279 262
Laveste vannstand 73 85 75 81 70
Avvik gult nivå -19 -21 -40 -61 -78
Avvik orange nivå -35 -37 -56 -77 -94
Avvik rødt nivå -48 -50 -69 -90 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm