Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 56 19 75 -
16/01 kl 01 75 17 92 -
16/01 kl 02 117 17 134 -
16/01 kl 03 172 17 189 -
16/01 kl 04 226 16 242 -
16/01 kl 05 262 17 279 -
16/01 kl 06 273 16 289 -
16/01 kl 07 262 17 279 -
16/01 kl 08 230 17 247 -
16/01 kl 09 184 17 201 -
16/01 kl 10 137 16 153 -
16/01 kl 11 99 15 114 -
16/01 kl 12 84 15 99 -
16/01 kl 13 95 16 111 -
16/01 kl 14 128 15 143 -
16/01 kl 15 176 16 192 -
16/01 kl 16 229 16 245 -
16/01 kl 17 268 16 284 -
16/01 kl 18 285 15 300 -
16/01 kl 19 278 16 294 -
16/01 kl 20 250 16 266 -
16/01 kl 21 206 13 219 -
16/01 kl 22 153 15 168 -
16/01 kl 23 104 13 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 319 300 279 262
Laveste vannstand 73 85 75 81 70
Avvik gult nivå -19 -21 -40 -61 -78
Avvik orange nivå -35 -37 -56 -77 -94
Avvik rødt nivå -48 -50 -69 -90 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm