Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 73 16 89 -
17/01 kl 01 66 15 81 -
17/01 kl 02 85 18 103 -
17/01 kl 03 124 19 143 -
17/01 kl 04 174 18 192 -
17/01 kl 05 221 17 238 -
17/01 kl 06 253 16 269 -
17/01 kl 07 262 17 279 -
17/01 kl 08 252 16 268 -
17/01 kl 09 224 16 240 -
17/01 kl 10 184 12 196 -
17/01 kl 11 142 11 153 -
17/01 kl 12 109 7 116 -
17/01 kl 13 97 6 103 -
17/01 kl 14 106 3 109 -
17/01 kl 15 135 5 140 -
17/01 kl 16 178 2 180 -
17/01 kl 17 223 1 224 -
17/01 kl 18 257 -1 256 -
17/01 kl 19 272 -5 267 -
17/01 kl 20 266 -5 261 -
17/01 kl 21 242 -5 237 -
17/01 kl 22 202 -4 198 -
17/01 kl 23 155 -6 149 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 319 300 279 262
Laveste vannstand 73 85 75 81 70
Avvik gult nivå -19 -21 -40 -61 -78
Avvik orange nivå -35 -37 -56 -77 -94
Avvik rødt nivå -48 -50 -69 -90 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm