Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 112 -3 109 -
18/01 kl 01 84 -6 78 -
18/01 kl 02 77 -7 70 -
18/01 kl 03 93 -5 88 -
18/01 kl 04 128 -4 124 -
18/01 kl 05 172 -4 168 -
18/01 kl 06 214 -4 210 -
18/01 kl 07 242 0 242 -
18/01 kl 08 253 2 255 -
18/01 kl 09 246 3 249 -
18/01 kl 10 223 3 226 -
18/01 kl 11 187 3 190 -
18/01 kl 12 150 4 154 -
18/01 kl 13 121 5 126 -
18/01 kl 14 107 7 114 -
18/01 kl 15 113 6 119 -
18/01 kl 16 137 5 142 -
18/01 kl 17 174 4 178 -
18/01 kl 18 213 4 217 -
18/01 kl 19 244 2 246 -
18/01 kl 20 259 3 262 -
18/01 kl 21 257 3 260 -
18/01 kl 22 237 2 239 -
18/01 kl 23 202 0 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 321 319 300 279 262
Laveste vannstand 73 85 75 81 70
Avvik gult nivå -19 -21 -40 -61 -78
Avvik orange nivå -35 -37 -56 -77 -94
Avvik rødt nivå -48 -50 -69 -90 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm