Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 42 21 63 69
14/01 kl 02 49 25 74 78
14/01 kl 03 56 28 84 84
14/01 kl 04 60 31 91 88
14/01 kl 05 63 31 94 93
14/01 kl 06 65 30 95 99
14/01 kl 07 65 29 94 96
14/01 kl 08 61 28 89 83
14/01 kl 09 53 28 81 75
14/01 kl 10 46 28 74 70
14/01 kl 11 41 30 71 65
14/01 kl 12 36 33 69 63
14/01 kl 13 36 37 73 67
14/01 kl 14 42 42 84 73
14/01 kl 15 50 46 96 -
14/01 kl 16 54 49 103 -
14/01 kl 17 57 51 108 -
14/01 kl 18 61 53 114 -
14/01 kl 19 64 54 118 -
14/01 kl 20 64 55 119 -
14/01 kl 21 59 57 116 -
14/01 kl 22 52 60 112 -
14/01 kl 23 47 66 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 169 109 87 117
Laveste vannstand 63 91 63 37 56
Avvik gult nivå -21 29 -31 -53 -23
Avvik orange nivå -40 10 -50 -72 -42
Avvik rødt nivå -57 -7 -67 -89 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm