Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 41 75 116 -
15/01 kl 01 39 90 129 -
15/01 kl 02 42 105 147 -
15/01 kl 03 50 115 165 -
15/01 kl 04 56 113 169 -
15/01 kl 05 60 100 160 -
15/01 kl 06 63 82 145 -
15/01 kl 07 66 68 134 -
15/01 kl 08 66 60 126 -
15/01 kl 09 61 60 121 -
15/01 kl 10 54 63 117 -
15/01 kl 11 48 67 115 -
15/01 kl 12 41 69 110 -
15/01 kl 13 37 67 104 -
15/01 kl 14 37 61 98 -
15/01 kl 15 43 53 96 -
15/01 kl 16 49 45 94 -
15/01 kl 17 52 39 91 -
15/01 kl 18 56 37 93 -
15/01 kl 19 60 37 97 -
15/01 kl 20 64 38 102 -
15/01 kl 21 64 41 105 -
15/01 kl 22 59 43 102 -
15/01 kl 23 53 44 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 169 109 87 117
Laveste vannstand 63 91 63 37 56
Avvik gult nivå -21 29 -31 -53 -23
Avvik orange nivå -40 10 -50 -72 -42
Avvik rødt nivå -57 -7 -67 -89 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm