Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 47 43 90 -
16/01 kl 01 41 42 83 -
16/01 kl 02 38 41 79 -
16/01 kl 03 41 41 82 -
16/01 kl 04 48 41 89 -
16/01 kl 05 53 41 94 -
16/01 kl 06 57 42 99 -
16/01 kl 07 62 42 104 -
16/01 kl 08 66 42 108 -
16/01 kl 09 67 42 109 -
16/01 kl 10 63 39 102 -
16/01 kl 11 56 35 91 -
16/01 kl 12 50 30 80 -
16/01 kl 13 44 26 70 -
16/01 kl 14 39 24 63 -
16/01 kl 15 38 25 63 -
16/01 kl 16 42 26 68 -
16/01 kl 17 47 27 74 -
16/01 kl 18 50 25 75 -
16/01 kl 19 53 21 74 -
16/01 kl 20 59 16 75 -
16/01 kl 21 63 11 74 -
16/01 kl 22 63 8 71 -
16/01 kl 23 60 6 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 169 109 87 117
Laveste vannstand 63 91 63 37 56
Avvik gult nivå -21 29 -31 -53 -23
Avvik orange nivå -40 10 -50 -72 -42
Avvik rødt nivå -57 -7 -67 -89 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm