Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 54 4 58 -
17/01 kl 01 47 4 51 -
17/01 kl 02 41 5 46 -
17/01 kl 03 38 5 43 -
17/01 kl 04 40 4 44 -
17/01 kl 05 46 2 48 -
17/01 kl 06 50 -2 48 -
17/01 kl 07 55 -7 48 -
17/01 kl 08 61 -12 49 -
17/01 kl 09 66 -15 51 -
17/01 kl 10 68 -16 52 -
17/01 kl 11 65 -14 51 -
17/01 kl 12 60 -10 50 -
17/01 kl 13 53 -6 47 -
17/01 kl 14 46 -4 42 -
17/01 kl 15 41 -2 39 -
17/01 kl 16 39 -2 37 -
17/01 kl 17 41 -1 40 -
17/01 kl 18 44 0 44 -
17/01 kl 19 47 3 50 -
17/01 kl 20 51 7 58 -
17/01 kl 21 57 12 69 -
17/01 kl 22 62 17 79 -
17/01 kl 23 64 23 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 169 109 87 117
Laveste vannstand 63 91 63 37 56
Avvik gult nivå -21 29 -31 -53 -23
Avvik orange nivå -40 10 -50 -72 -42
Avvik rødt nivå -57 -7 -67 -89 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm