Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 91 27 118 111
14/01 kl 02 146 25 171 165
14/01 kl 03 203 25 228 221
14/01 kl 04 251 26 277 271
14/01 kl 05 278 26 304 300
14/01 kl 06 278 23 301 303
14/01 kl 07 250 19 269 272
14/01 kl 08 202 16 218 222
14/01 kl 09 148 16 164 165
14/01 kl 10 99 14 113 117
14/01 kl 11 70 12 82 86
14/01 kl 12 68 13 81 78
14/01 kl 13 97 14 111 107
14/01 kl 14 148 16 164 157
14/01 kl 15 207 16 223 -
14/01 kl 16 258 15 273 -
14/01 kl 17 291 16 307 -
14/01 kl 18 297 17 314 -
14/01 kl 19 275 20 295 -
14/01 kl 20 229 21 250 -
14/01 kl 21 171 20 191 -
14/01 kl 22 113 21 134 -
14/01 kl 23 69 21 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 309 293 274 257
Laveste vannstand 81 71 68 77 66
Avvik gult nivå -21 -26 -42 -61 -78
Avvik orange nivå -37 -42 -58 -77 -94
Avvik rødt nivå -52 -57 -73 -92 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm