Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 49 22 71 -
15/01 kl 01 60 23 83 -
15/01 kl 02 100 24 124 -
15/01 kl 03 154 25 179 -
15/01 kl 04 209 24 233 -
15/01 kl 05 253 25 278 -
15/01 kl 06 275 27 302 -
15/01 kl 07 271 28 299 -
15/01 kl 08 241 29 270 -
15/01 kl 09 194 28 222 -
15/01 kl 10 143 27 170 -
15/01 kl 11 99 27 126 -
15/01 kl 12 75 27 102 -
15/01 kl 13 79 28 107 -
15/01 kl 14 111 29 140 -
15/01 kl 15 161 30 191 -
15/01 kl 16 215 28 243 -
15/01 kl 17 261 25 286 -
15/01 kl 18 287 22 309 -
15/01 kl 19 289 20 309 -
15/01 kl 20 264 19 283 -
15/01 kl 21 218 20 238 -
15/01 kl 22 162 20 182 -
15/01 kl 23 108 19 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 309 293 274 257
Laveste vannstand 81 71 68 77 66
Avvik gult nivå -21 -26 -42 -61 -78
Avvik orange nivå -37 -42 -58 -77 -94
Avvik rødt nivå -52 -57 -73 -92 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm