Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 68 18 86 -
16/01 kl 01 53 15 68 -
16/01 kl 02 68 15 83 -
16/01 kl 03 108 14 122 -
16/01 kl 04 160 15 175 -
16/01 kl 05 210 14 224 -
16/01 kl 06 249 14 263 -
16/01 kl 07 268 14 282 -
16/01 kl 08 262 14 276 -
16/01 kl 09 233 15 248 -
16/01 kl 10 190 14 204 -
16/01 kl 11 143 14 157 -
16/01 kl 12 104 13 117 -
16/01 kl 13 85 13 98 -
16/01 kl 14 92 13 105 -
16/01 kl 15 123 13 136 -
16/01 kl 16 168 14 182 -
16/01 kl 17 217 14 231 -
16/01 kl 18 257 14 271 -
16/01 kl 19 279 14 293 -
16/01 kl 20 277 14 291 -
16/01 kl 21 253 13 266 -
16/01 kl 22 209 12 221 -
16/01 kl 23 158 13 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 309 293 274 257
Laveste vannstand 81 71 68 77 66
Avvik gult nivå -21 -26 -42 -61 -78
Avvik orange nivå -37 -42 -58 -77 -94
Avvik rødt nivå -52 -57 -73 -92 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm