Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 108 13 121 -
17/01 kl 01 73 14 87 -
17/01 kl 02 62 15 77 -
17/01 kl 03 77 16 93 -
17/01 kl 04 114 17 131 -
17/01 kl 05 161 16 177 -
17/01 kl 06 206 16 222 -
17/01 kl 07 242 15 257 -
17/01 kl 08 259 15 274 -
17/01 kl 09 253 16 269 -
17/01 kl 10 228 15 243 -
17/01 kl 11 189 12 201 -
17/01 kl 12 148 10 158 -
17/01 kl 13 114 7 121 -
17/01 kl 14 97 6 103 -
17/01 kl 15 103 5 108 -
17/01 kl 16 130 4 134 -
17/01 kl 17 170 3 173 -
17/01 kl 18 212 2 214 -
17/01 kl 19 247 -1 246 -
17/01 kl 20 267 -5 262 -
17/01 kl 21 266 -5 261 -
17/01 kl 22 244 -4 240 -
17/01 kl 23 205 -4 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 309 293 274 257
Laveste vannstand 81 71 68 77 66
Avvik gult nivå -21 -26 -42 -61 -78
Avvik orange nivå -37 -42 -58 -77 -94
Avvik rødt nivå -52 -57 -73 -92 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm